preskoči na sadržaj
Kriteriji vladanja

Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE VLADANJA

           UZORNO VLADANJE

                   DOBRO

                                 LOŠE

 • Poštuje Pravilnik o kućnom redu škole i razredna pravila
 • Redovito izvršava školske obveze
 • Redovito pohađa nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada
 • Savjesno (u okviru mogućnosti) pristupa radnim zadacima i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu
 • Čuva školsku imovinu i imovinu drugih učenika
 • Kulturno se ophodi prema ostalim učenicima, učiteljima i osoblju škole
 • Tolerantno se odnosi prema različitostima
 • Argumentirano brani svoj stav, vodeći računa o normama ponašanja i osjećajima drugih ljudi (pristojno objašnjava svoje mišljenje)
 • Spreman/spremna je na suradnju i pomaganje drugima
 • Nema izrečenu pedagošku mjeru
 • Uzorno vladanje može imati učenik/učenica kojemu je izrečena Opomena, ali samo ako je preuzeta odgovornost za posljedice i popravlja svoje ponašanje
 • Uglavnom poštuje Pravilnik o kućnom redu i Razredna pravila
 • Povremeno zanemaruje izvršavanje školskih obveza
 • Kasni na nastavu
 • Rijetko neopravdano izostaje
 • Ponavlja pogreške na koje je već upozoren/upozorena ali ih nakon upozorenja ispravlja
 • Ponekad se neprimjereno odnosi prema učenicima, učiteljima i osoblju škole
 • Preuzima odgovornost za svoje neprimjerene postupke tek nakon ukazivanja na njih
 • Dolazi u sukob s drugima zbog neuvažavanja drugih i neprihvaćanja različitosti
 • Dobro vladanje može imati učenik/učenica kojemu je izrečena pedagoška mjera Ukora ali samo ako je preuzeta odgovornost za svoje ponašanje i popravlja se
 • Ne poštuje Pravilnik o kućnom redu škole i Razredna pravila
 • Ne izvršava redovito školske obaveze
 • Ne želi sudjelovati u nastavnom procesu ni uz poticaj učitelja
 • Neopravdano izostaje s nastave ili samovoljno napušta nastavu
 • Nekulturno se ophodi prema ostalim učenicima, učiteljima i osoblju škole
 • Nasilan i netolerantan prema drugima te rijetko preuzima odgovornost za posljedice svog ponašanja
 • Sklon je optuživati i prebacivati odgovornost
 • Greške ponavlja unatoč upozorenjima o neprimjerenosti ponašanja i poticajima da ih ispravi
 • Ne surađuje i ne prihvaća upute i savjete
 • Izrečena mu je pedagoška mjera Ukora ili Strogog ukora, nakon čega nije popravio ponašanje

 

Razrednik procjenjuje ponašanje učenika po kriterijima škole i na kraju daje svoj konačan prijedlog ocjene iz vladanja Razrednom vijeću koje ga prihvaća ili odbija.


Anketa
Da li si sretan što je počela škola?
e-Dnevnik za učenike


Raspored sati 2017./2018.


Raspored zvona

    


Informacije

Pisane provjere

Školski kurikulum


Godišnji PiP

   


Korisni linkovi
Škola na netu

Razno

preskoči na navigaciju